TIKŠANĀS AR VESELĪBAS MINISTRU.

TIKŠANĀS AR VESELĪBAS MINISTRU.

18.decembrī Veselības ministrijā notika nozares speciālistu apaļā galda diskusija* par cistiskās fibrozes pacientiem aktuālajiem jautājumiem.

Tikšanās laikā veselības ministrs Guntis Belēvičs uzklausīja Latvijas cistiskās fibrozes biedrības pārstāvju un nozares speciālistu redzējumu par aktuālajām problēmām, kā arī iepazīstināja ar plānotajiem pasākumiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai.

 

Veselības ministrs aicināja Latvijas cistiskās fibrozes biedrības pārstāvjus uz konstruktīvu sadarbību, uzsverot, ka veselības budžets ir ierobežots. Savukārt medicīna un farmācija strauji attīstās, līdz ar to palielinās pacientu dzīvildze un viņu ārstēšanai nepieciešamais finansējums. Valsts uzdevums ir veselības aprūpes pieejamību nodrošināt pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai, tajā pašā laikā ņemot vērā atsevišķu pacientu nepieciešamību dārgiem un specifiskiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Guntis Belēvičs vairakkārt uzsvēra, ka veselības nozarei kopumā nepieciešams papildus finansējums, un pie tā tiek strādāts pakāpeniski. Jau nākamgad veselības aprūpes nozarei papildus tiks novirzīti 30,6 miljoni eiro. Paredzēts pacientu iemaksu stacionārā mazināt no 13,5 līdz 10 eiro, bet līdzmaksājumu par  operāciju stacionārā samazināt no 43 līdz 31 eiro. Savukārt līdzekļu pārdales rezultātā rasts finansējums Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai speciālās medicīniskās pārtikas nodrošināšanai paliatīviem un cistiskās fibrozes pacientiem gan slimnīcā, gan mājās.

*Diskusijā piedalījās pārstāvji no Latvijas cistiskās fibrozes biedrības, Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas.