Labklājības ministrija aicina vecākus pieteikt sociālajai rehabilitācijai bērnus, kam noteikta invaliditāte.

Labklājības ministrija aicina vecākus pieteikt sociālajai rehabilitācijai bērnus, kam noteikta invaliditāte.

Līdz šī gada 31. oktobrim 112 Latvijas pašvaldību sociālajos dienestos
turpinās pieteikšanās, lai bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kam ir
noteikta invaliditāte, varētu saņemt sev nepieciešamo sociālo
rehabilitāciju. Kopumā katram bērnam no 2017. līdz 2022. gadam paredzēta
iespēja bez maksas apmeklēt līdz pat četrus dažādus speciālistus, katru līdz
desmit reizēm. Savukārt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes šajā
laikā bez maksas varēs apmeklēt līdz diviem dažādiem speciālistiem.

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz bērnam sadzīvot ar
saviem veselības traucējumiem, tikt galā ar ikdienu un mācīties dzīvot
sabiedrībā. Sociālo rehabilitāciju veic tādi speciālisti kā, piemēram,
psihologs, logopēds, reitterapeits, hidroterapeits. Tāpat būtisks ir arī
atbalsts vecākiem, piemēram, psihologa vai rehabilitologa pakalpojumi,
fizioterapija, izglītojošās atbalsta grupas.

Pēc pieteikšanās beigām – sākot no 2016. gada novembra – katra bērna ģimenei
izdevīgā laikā speciālisti (psihologs, fizioterapeits vai ergoterapeits un
sociālais darbinieks) noteiks, kādus pakalpojumus bērnam būtu jāsaņem
atbilstoši viņa vajadzībām. Izvērtēšana vidēji ilgs 2,5 līdz 3 stundas
atkarībā no bērna spējām, turklāt šajā laikā ietverta arī saruna ar
vecākiem, tādējādi bērns netiks pārāk noslogots.

Bezmaksas pakalpojumi būs pieejami 112 pašvaldībās, kas piedalās
deinstitucionalizācijas procesā. Attiecīgi pagaidām šī iespēja saņemt ES
fondu apmaksātus pakalpojumus nav pieejama bērniem, kuri deklarēti Rīgas,
Jūrmalas vai Valmieras pilsētā un Jaunjelgavas, Līvānu, Zilupes vai Ciblas
novadā, jo šīs pašvaldības vēl nav izlēmušas procesam pievienoties. Par
esošajiem pakalpojumiem, ko saviem iedzīvotājiem sniedz šīs pašvaldības,
iespējams uzzināt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā.
Bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem tiek sniegti Labklājības ministrija vadītā
deinstitucionalizācijas (DI) procesa ietvaros katrā plānošanas reģionā.