Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība 2017. gadā īstenoja projektu ”Multisensorās maņu telpas izveide”.

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība 2017. gadā īstenoja projektu ”Multisensorās maņu telpas izveide”.

A rī 2017.gadā  tika atbalstīts biedrības iesniegtais A/s “Latvijas valsts meži” sociālās jomas projekts, pateicoties kuram Atbalsta centrs “Viesītei” jau trešo gadu sniedz ergoterapeita un fizioterapeita pakalpojumus Viesītes un citu novadu cilvēkiem ar invaliditāti.

Šogad projekta laikā bija arī paredzēts izveidot Multisensoro maņu telpu. Sakarā ar to, ka projektam bija samazināta paredzētā summa, biedrība, lai piesaistītu papildus šim projektam finansējumu, piedalījās šī gada Viesītes novada pašvaldības vietējo projektu konkursā. Tika piešķirta summa 245,00 eiro apmēra, kuru biedrība izmantoja, izveidojot Multisensoro maņu telpu.Telpā nomainīts grīdas segums, kā arī  iegādāti 2 krēsli un smilšu un krāsu galdiņš nodarbībām.

Sensorā istaba – tas ir biedrības ilgtermiņa ieguldījums turpmākai biedrības darbības attīstībai. Multisensorā maņu telpa ir unikāls risinājums sarežģītām cilvēku veselības problēmām, un palīgs logopēdam, psihologam un citiem speciālistiem.

Nodarbības atbalsta centra “Viesītei” Multisensorā maņu telpā  jau vada Viesītes izglītības iestāžu logopēde Sandra Skrupska. Šo telpu biedrība piedāvā speciālistam izmantot  bez maksas, kas tiek atzinīgi novērtēts. Uz nodarbībām bērni nāk ar lielu interesi,  jo šajā telpā galvenā uzmanība pievērsta skaņām, krāsām un attēliem.

Nākošajā  2018. gadā  Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība Atbalsta centrs “Viesītei” plāno turpināt iesākto darbu un piedāvāt  tajā dažādu  speciālistu pakalpojumus.