Diskutē par orgānu transplantācijas jomas jautājumiem

Diskutē par orgānu transplantācijas jomas jautājumiem

2017. gada beigās, 24. novembrī Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība kopā ar VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” organizēja apaļā galda diskusiju par donoru piekrišanu orgānu ziedošanai. Par jautājumiem – “Kāda ir realitāte Latvijā situācijās, kad pacienta vienīgā iespēja izdzīvot ir orgānu transplantācija? Kas ir problēmas un šķēršļi, ar kuriem nākas saskarties gan pacientiem, gan ārstiem transplantoloģijas jomā? Kas ir Latvijas vīzija transplantoloģijas jomā un kādas aktivitātes būtu jāveic, lai to sasniegtu?” Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā diskutēja Bērnu slimnīcas ārstu komanda, Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības, Latvijas Transplantācijas centra, Veselības ministrijas, Saeimas, Tiesībsarga biroja, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, CSDD, kā arī Igaunijas Transplantoloģijas centra un Tartu universitātes klīnikas pārstāvji.
Tikšanās laikā klātesošie vienojās par nākamajām veicamajām darbībām, lai sakārtotu donoru orgānu ziedošanu Latvijā.

Savukārt 15. decembrī Tiesībsarga ikgadējās konferences darba kārtībā bija iekļauta paneļdiskusija par tēmu “Miruša cilvēka ķermeņa, audu un orgānu izmantošana medicīnā. Sabiedrības informētība un tiesiskā regulējuma atbilstība cilvēktiesību standartiem”. Konferences materiāli skatāmi vietnē http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsarga-2017-gada-konferences-materiali.

Ministru Kabineta apstiprināta plānā Reto slimību jomā 2017.-2020. gadam  paredzēts no 2018. gada iekļaut plaušu transplantāciju valsts apmaksājamo operāciju skaitā. To apstiprina Ministru kabineta rīkojums Nr. 602 (23.10.2017.) “Par Plānu reto slimību jomā 2017.-2020. gadam” III paragrāfa 2. punkta “rīcības virzieni 2.5.apakšpunktā ierakstītais: “Iekļaut valsts apmaksātajos veselības aprūpes pakalpojumos plaušu transplantāciju, pulmonālo endarterektomiju u.c ārstēšanas metodes”, kas nozīmē, ka ir “Izskatīti pakalpojumā ietvertie tehnoloģiju un manipulāciju tarifi un ar to saistīto kompensējamo zāļu apmaksas kārtība” un “Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem MK Noteikumos Nr. 1529, kā arī veikta 1 transplantācija un 1 pulmonālā endarterektomija 2018. gadā, 2 transplantācijas un 2 pulmonālās endarterektomijas 2019. gadā, 3 transplantācijas un 3 pulmonālās endarterektomijas 2020. gadā un turpmāk ik gadu”

09.01.2018 Lastvijas Cistiskās fibrozes biedrības priekšsēdētāja, Alla Beļinska piedalīsies Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijā 2018.gada 9.janvāra sēdē par jautājumu Par donoru piekrišanu orgānu ziedošanai.