Atbalsts bērniem ar invaliditāti

Atbalsts bērniem ar invaliditāti

BĒRNIEM AR INVALIDITĀTI

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta

Tiesības saņemt piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, ir personai, kura audzina bērnu ar invaliditāti, Latvijā patstāvīgi dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti ir 106,72EUR.

Bērna ar invaliditāti īpašas kopšanas pabalsts

Tiesības saņemt bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu ir Latvijā dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem vai aizbildnim, kurš kopj bērnu ar invaliditāti, kuram VDEĀVK izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts ir 212,43EUR mēnesī.

Psihologa konsultācija

Ģimenēs dzīvojošie bērni, kam invaliditāte līdz 18 gadu vecumam noteikta pirmoreiz, kā arī viņu likumiskie pārstāvji var saņemt psihologa pakalpojumu – desmit 45 minūšu konsultācijas. Pakalpojumu var pieprasīt un saņemt gada laikā pēc pirmreizējās invaliditātes noteikšanas.

Medicīniskā rehabilitācija

No valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta medicīniskā rehabilitācija ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa nosūtījumu bērniem ar invaliditāti, bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem, kuriem medicīniskā rehabilitācija ir kā tiešs turpinājums pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu saņemšanas. Bērni līdz 18 gadu vecumam ir atbrīvoti no pacienta iemaksu veikšanas.

Sociālā rehabilitācija

Valsts finansēta ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pieejama bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz 18 gadiem un bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz četriem gadiem. Bērni ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 15 gadiem, tostarp bērni ar invaliditāti, Sociālās integrācijas valsts aģentūrā var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 14 līdz 21 dienu ilga kursa veidā.

Asistenta pakalpojums izglītības iestādēs

5 līdz 18 gadus veciem bērniem ar invaliditāti ir iespēja no valsts budžeta saņemt apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanās izdevumus no valsts budžeta). Šo pakalpojumu var saņemt, ja izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Tehniskie palīglīdzekļi

Tehniskos palīglīdzekļus ir tiesības saņemt bērniem ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem. Šiem bērniem ir tiesības saņemt protēzes, individuāli izgatavotus ortopēdiskos apavus, personīgās pārvietošanās palīgierīces, kā arī tehniskos palīglīdzekļus personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem.

Mājokļa pielāgošana

Bērniem, kuriem nepieciešama īpaša kopšana, ir tiesības saņemt atbalstu kredīta procentu atmaksai viena majokļa iegādei.

Transporta izdevumu kompensācija

Tiesības saņemt pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods. Ja pabalstu pieprasa bērnam ar invaliditāti, to piešķir vienam no vecākiem, aizbildnim vai personai, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimenei, ja bērns nodots audzināšanā uz laiku, kas ilgāks par sešiem mēnešiem. Pabalsta apmērs ir 79,68 EUR par katru sešu mēnešu periodu.

Transoprtlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atlaide

Nodokli nav jāmaksā par vienu vieglo automobili, motociklu, triciklu vai kvadraciklu, kas ir reģistrēts īpašumā, turējumā vai valdījumā personai, kuras apgādībā ir bērns ar invaliditāti.

Bezmaksas sabiedriskais transports

Personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību, kā arī viņa pavadonim ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutos.

Stāvvietu karte

Speciālo stāvvietu izmantošanas karti izsniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija personām, kurām ir izsniegta VDEĀVK izziņa par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai saņemšanai. Drīkst izmantot tikai tad, ja ir klāt bērns ar invaliditāti.

Elektroenerģijas maksas atlaide

Atbalsts sniedz iespēju katru mēnesi pirmās 100 mēnesī patērētās kW/h, kā arī sadales sistēmas pakalpojumus apmaksāt par zemāku cenu. Pārējās elektrības maksājumu veidojošās daļas nemainās.