Labdarības festivāls “Dvēseles elpa 2018”

Labdarības festivāls “Dvēseles elpa 2018”

 

25. novembrī 2018. gadā kultūras pilī “Ziemeļblāzma” notiks 5-ais Labdarības festivāls “Dvēseles Elpa”. Tradicionāli šis festivāls notiek novembrī un ir pieskaņots starptautiskajai cistiskās fibrozes dienai. “Dvēseles Elpa”, kas apvieno lielu pulku Latvijas radošo cilvēku, ir sirds siltuma un atsaucības simbols. Šī festivāla mērķis – apvienot cilvēkus labdarības kustība un informēt par ģenētisku saslimšanu – cistisko fibrozi.

Vairāk par cistisko fibrozi – www.cistiskafibroze.lv

Mēs aicinām Jūs atnest daļiņu sava siltuma un piedalīties labdarības festivāla, saņemtie līdzekļi tiks izlietoti Ziemassvētku dāvanu iegādei bērniem un jauniešiem, ar diagnozi – cistiskā fibroze.

Visu dienu Jūs gaida radošas darbnīcas un labdarības tirdziņš, foto stūrītis no Fotomaster un Dekonoma, Tatjana Butone kopa ar Minjonu un Junikornu animācija bērniem hollā.

Programma uz skatuves:
12:00 – 16:00 Dienas koncerts.
Vadītājas: Marita Forande un Marina Onacka.
Dienas koncerta dalībnieki: Eksotiskās un austrumu dejas studija “Janin Studio”, Pērlīte, Sunrise, Stils, Riki-Tiki, Anarkali, I-Klass, Edem, Tamara Music studio (info tiks papild.).

17:00 – 19:00 Gala koncerts.
Vadītājas: Viktorija Korņejeva un Anastasija Spelova.
Koncerta dalībnieki: Golden Dancer 2018 uzvarētāji Riki-Tiki, Led show no Janin Studio, DK Dance, Burbuļu šovs Roberts Valdman, Stella un Samanta, Roman un Ilja Kuprijan-Testeļec, Todes, Solo, Alegria, jauktais ansamblis Bella, Magician Ms .Jeanna ,A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola: Artūrs Vīndedzis, Aļona Vīndedze, Daniela Grugule un Kristiāna Podniece, Elīna Beļinska un Smaida Ščerbicka, Pērlīte,Tamara Music studio, Todes, Solo, Alegria, Magician MS Jeanne (info tiks papild.).

Rīkotāju kontakti:
Alla Beļinska, Latvijas cistiskās fibrozes biedrības priekšsēdētāja,
tel. + 371 291 616 29
Viktorija Korņejeva, Alegria Event Center, saziņa ar medijiem un partneriem,
tel. + 371 252 111 85
Irina Orlova, Janin Studio, koncerta koordinātore, tel. + 371 292 297 40

25 ноября во дворце культуры Зиемельблазма состоится 5-ый благотворительный фестиваль «Dvēseles Elpa». Традиционно фестиваль проходит в ноябре, и приурочен к международному дню цистического фиброза (муковисцидоза). «Dvēseles Elpa» объединяет большое количество творческих людей Латвии, является символом душевности, отзывчивости и теплоты. Цель фестиваля – объединить людей в благотворительном движении и информировать о генетическом заболевании – цистический фиброз.

Подробней о заболевании – www.cistiskafibroze.lv

Мы приглашаем Вас принести частичку своего тепла и принять участие в благотворительном фестивале, собранные средства будут использованы для приобретения рождественских подарков для детей и молодых людей, с диагнозом – цистический фиброз.

На протяжении дня Вас ожидают творческие мастерские и благотворительная ярмарка, фотоуголок от Fotomaster и Dekonoma. Татьяна Бутон вместе с Миньоном и Юникорном – детская анимация в холле.

Программа на сцене:
12.00 – 16.00 Дневной концерт. Ведущие: Марите Форанде и Марина Онацкая.
Участники дневного концерта: Студия восточного и экзотического танца “Janin Studio”, Pērlīte, Sunrise, Stlis, Tamara Music Studio.
Dienas koncerta dalībnieki: Eksotiskās un austrumu dejas studija “Janin Studio”, Pērlīte, Sunrise, Stils, Riki-Tiki, Anarkali, I-Klass, Edem, Tamara Music studio и другие.

17.00 – 19.00 Гала концерт. Ведущие: Виктория Корнеева и Анастасия Спелова.
Участники гала концерта: Победители фестиваля Golden Dancer 2018, LED – Show от Janin Studio, DK Dance, шоу мыльных пузырей Роберт Вальдман, Стелла и Саманта, Роман и Илья Куприян Тестелец, Todes, Alegria, смешанный ансамбль “Bella”, Иллюзионист Елена Пальчевская. Музыкальная школа А.Жилинского, г. Екабпилс: Артур Виндедзис, Алёна Виндедзе, Даниела Гругуле и Кристиана Подниеце, Элина Белинска и Смайда Щербицка. Pērlīte,Tamara Music studio, Todes, Solo, Alegria, Magician MS Jeanne.

Контакты организаторов:
Алла Белинская, председатель Латвийского общества цистического фиброза, тел. + 371 29161629
Виктория Корнеева, Alegria Event Center, контакты с СМИ и партнерами, тел. + 371 252 111 85
Ирина Орлова, Janin Studio, координатор концерта , тел. + 371 29229740