Noslēdzies labdarības festivāls “Dvēseles elpa 2018”

Noslēdzies labdarības festivāls “Dvēseles elpa 2018”

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība izsaka milzīgu «PALDIES!» par atbalstu visiem tiem, kas piedalījās, ziedoja laiku un līdzekļus labdarības pasākumā ”Dvēseles elpa 2018”’  — māksliniekiem, vokālajiem ansambļiem — gan lielajiem, gan mazajiem dziedātājiem un dejotājiem, brīvprātīgajiem, biedrības biedriem un darbiniekiem, kā arī norises vietai k/p ‘’Ziemeļblāzma” vadībai, skaņotājiem, apgaismošanas nodrošinātājiem, tehniskiem darbiniekiem, radošas darbnīcas un bērnu animācijas vadītājiem, pasākuma vadītājiem un organizatoriem, fotogrāfēm un video operatoram, Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skolas audzēknēm un skolotājiem, Jēkabpils pilsētas domei un Viesītes novada pašvaldībai, Viesītes vidusskolas audzēknēm,  tāpat arī visiem tiem, kas domās bija kopa ar mums.

Pasākumā laikā saziedoti 2669,84 eiro, kuri tiek pārskatīti uz biedrības kontu un līdzekļi tiks izlietoti ar cistisko fibrozi slimiem bērniem un jauniešiem Ziemassvētku dāvanām!

Par Ziemassvētku dāvanu vēlēšanu piepildīšanos un saņemšanu informēsim sociāla tīkla facebook un biedrības mājas lapā: cistiskafibroze.lv