Ziedot

Kā palīdzēt?

Savu atbalstu palīdzībā slimajiem ar Cistisko fibrozi var nest katrs. Ar labām domām, labiem vārdiem, ar labiem darbiem, un arī ziedojumiem. Arī informācijas izplatīšana par šo slimību ir labs darbs, kas sabiedrībai var palīdzēt vairāk uzzināt par Cistisko fibrozi un palīdzēt izprast mūsu problēmas un vajadzības.

Mēs visi kopā ticam, ka ar  katru dienu CF slimnieku ikdiena Latvijā kļūs aizvien labāka, un mēs varēsim priecāties par katru jaunu dienu un dzīvi kopumā.

Mēs ar pateicību pieņemsim Jūsu atbalstu!

Jūs varat ziedot naudu uz Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības konta, un būt droši, ka visa nauda tiks izlietota , lai uzlabotu CF slimnieku ārstēšanu Latvijā.

Jūs variet ziedot arī jebkurā veidā, kas nesīs pozitīvas emocijas CF slimniekiem un atvieglos viņu ikdienu.

Jūs variet kļūt arī par brīvprātīgo un palīdzēt Mums rīkot akcijas, vākt ziedojumus un cīnīties par Mūsu likumīgajām tiesībām.

Ja vēlies palīdzēt,

ziedojumu konts A/S SEB banka

LV91UNLA0050019696130

Reģ. nr. 40008195462

Kā palīdzēt?

Savu atbalstu palīdzībā slimajiem ar Cistisko fibrozi var nest katrs. Ar labām domām, labiem vārdiem, ar labiem darbiem, un arī ziedojumiem. Arī informācijas izplatīšana par šo slimību ir labs darbs, kas sabiedrībai var palīdzēt vairāk uzzināt par Cistisko fibrozi un palīdzēt izprast mūsu problēmas un vajadzības.

Mēs visi kopā ticam, ka ar  katru dienu CF slimnieku ikdiena Latvijā kļūs aizvien labāka, un mēs varēsim priecāties par katru jaunu dienu un dzīvi kopumā.

Mēs ar pateicību pieņemsim Jūsu atbalstu!

Jūs varat ziedot naudu uz Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības konta, un būt droši, ka visa nauda tiks izlietota , lai uzlabotu CF slimnieku ārstēšanu Latvijā.

Jūs variet ziedot arī jebkurā veidā, kas nesīs pozitīvas emocijas CF slimniekiem un atvieglos viņu ikdienu.

Jūs variet kļūt arī par brīvprātīgo un palīdzēt Mums rīkot akcijas, vākt ziedojumus un cīnīties par Mūsu likumīgajām tiesībām.

Ja vēlies palīdzēt,

ziedojumu konts A/S SEB banka

LV91UNLA0050019696130

Reģ. nr. 40008195462