AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” SOCIĀLĀS JOMAS PROJEKTS 2019

AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” SOCIĀLĀS JOMAS PROJEKTS

 

Rekreācija— cilvēka fizisko un garīgo spēju atjaunošana.
Projekta budžeta summa: 10519,00 Euro 
01.03.2019.-31.12.2019.

 


Atbalsta centrā “Viesītei”piedāvāt iespēju rehabilitācijas pasākumus telpās apvienot ar kvalitatīvi un aktīvi pavadītiem rekreācijas pasākumiem ārpus telpām.Rekreācijas galvenie virzieni ir cilvēka veselības atjaunošana,garīgā potenciāla un fizisko spēju attīstība.Projekta ietvaros,tiks piedāvāts jauns sociālā atbalsta aktivitāšu kopums–psihologa atbalsta grupas,ergoterapeita, logopēda pakalpojumi,iespēju uzturēties drošā un pielāgotā vidē, piedalīties radošās,interaktīvās aktivitātēs.

 

   

 • Bērni ar īpašām vajadzībām
 • Pieaugušie ar īpašām vajadzībām
 • Seniori un pensionāri
 • Ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu

 

   

 • Jēkabpils novads
 • Neretas novads
 • Salas novads
 • Viesītes novads

 

Projekta rezultāts: tiks nodarbinātas 6 personas: projekta vadītājs, grāmatvedis, ergoterapeits, logopēds, psihologs, radošu nodarbību vadītāja; noorganizētas 64 ergoterapeita , 80 logopēda nodarbības, 16 radošās nodarbības, 48 individuālas un 12 atbalsta grupas psihologa nodarbības.