AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” SOCIĀLĀS JOMAS PROJEKTS 2018

 AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” SOCIĀLĀS JOMAS PROJEKTS

 

Projekta nosaukums:  Atbalsta centra „Viesītei” ieguldījums cilvēku veselībā.

Projekta budžeta kopsumma:  8668.26 Euro
Projekta laiks: 01.03.2018. – 31.12.2018.

 
Projekta mērķis:: Paplašinot centra darbības specifiku papildus ir plānots piedāvāt ārstniecisko vingrošanu grupā un darbošanos radošajā darbnīcā. Apzinot un izvērtējot, cik psiholoģiski grūti ir cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas katru dienu pavada mājās, kā arī viņu tuviniekiem, plānojam nodrošināt nodarbības, veicot sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī, sniegt konsultatīvo atbalstu šai cilvēku mērķgrupai un viņu tuviniekiem.

 
Projekta atbalsta mērķgrupa:

 

  • Bērni ar īpašām vajadzībām
  • Pieaugušie ar īpašām vajadzībām
  • Seniori un pensionāri
  • Ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu

 

Projekta īstenošanas teritorija:

 

  • Aknīstes novads
  • Neretas novads
  • Viesītes novads

 

Projekta rezultāts: tiks nodarbinātas 4 personas: projekta vadītājs, fizioterapeits, ergoterapeits, radošu nodarbību vadītāja;

noorganizētas 128 fizioterapijas nodarbības, 24 ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, 16 radošās nodarbības.
77 personas no mērķgrupas, saņems atbalstu.