AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” SOCIĀLĀS JOMAS PROJEKTS 2016

AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” SOCIĀLĀS JOMAS PROJEKTS

 

Projekta budžeta summa  6000,00 Euro

Projekta laiks: 01.03.2016.-31.12.2016.

 

Projekta mērķis:  Biedrības atbalsta centrā „Viesītei”, turpināt iesākto darbu ar vēl plašākām iespējām, nodrošināt kvalitatīvus fizioterapeita un ergoterapeita  pakalpojumus, darbojoties vienotā komandā. Centra galvenie darbības virzieni ir – cilvēku veselības atjaunošana, garīgā potenciāla un fizisko spēju attīstība, personas iesaistīšanu ikdienas nodarbēs, tādējādi veicinot neatkarību, veselību un labklājību.

 

Projekta atbalsta mērķgrupa:

 

  • Bērni ar īpašām vajadzībām
  • Pieaugušie ar īpašām vajadzībām

 

Projekta īstenošanas teritorija:

 

  • Aknīstes novads
  • Neretas novads
  • Viesītes novads

 

Projekta rezultāts:  tiks nodarbinātas 3 personas: projekta vadītājs, fizioterapeits, ergoterapeits, tiks nodarbināti 3 brīvprātīgie.

Atbalstu saņems vismaz 53 bērni un 95 pieaugušie ar īpašām vajadzībām.