Cenrādis

CENRĀDIS

Atbalsta centrs „Viesītei
Smilšu iela 31-25, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237
Reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrā, Reģ.Nr.1154 no 17.11.2017.