SIF ”NVO FONDS” 2022

 2022. gadā Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā “NVO fonds” projektu konkursā MAKRO projekts“10 gadu veiksmes stāsts”.

Projektā ietvertais NVO fonda darbības virziens ir stiprināt NVO interešu aizstāvību, kas projektā plānoto aktivitāšu īstenošanas rezultātā tiks:

 • veicināta sabiedrības izpratne par iekļaujošu pilsonisko līdzdalību un līdzdalības veidiem;
 • veicināta NVO savstarpējā sadarbība reģionu, Latvijas, Eiropas Savienības līmenī un globāli;
 • veicināta iedzīvotāju iesaiste NVO un veicināts brīvprātīgais darbs;
 • veicināta uzticēšanās nevalstiskajam sektoram;
 • nodrošināta sabiedrības interešu aizstāvība konkrētā NVO pamatdarbības jomā;
 • veicināta NVO kapacitāte un veiktspēja.

 

Projekta galvenās aktivitātes:

 • Projekta administrēšana;
 • Grāmatas “10 gadu veiksmes stāsts” izdošana;
 • Sadarbības semināra organizēšana ar Eiropas CF organizācijām;
 • Biedrības 10 gadu jubilejas pasākuma organizēšana;
 • Interešu aizstāvības veikšana.

 

Interešu pārstāvības veikšanā tika plānots, izstrādāt un iesniegt valsts iestādēm vismaz 3 ierosinājumus – cilvēku ar invaliditāti un mazaizsargāto cilvēku grupu dzīves kvalitātes uzlabošanai; piedalīties vismaz 6. valsts iestāžu organizētās sabiedriskās apspriešanās, komisijās, sanāksmēs vai kopīgos un izglītojošos pasākumos.

 

Projekta nosaukums: „10 gadu veiksmes stāsts”
Līguma Nr.: 2022.LV/NVOF/MAC/069
Īstenošanas laiks: 01.01.2022. – 31.10.2022.
Finansējums: 32 932.86 EUR
Mērķa grupa: 35 pieaugušie CF pacienti, bērnu ar CF vecāki un radinieki; 10 ārsti, sabiedrības un kopienas pārstāvji; 10Latvijas valsts un pašvaldību iestādes/institūciju pārstāvji; 20 sadarbības partneri, masu mediji, iedzīvotāji un sabiedrības pārstāvji; 5 citu valstu organizācijas.
Projekta vadītāja: Alla Beļinska, 29161629

 

 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.