Pašreizējās Covid-19 situācijas dēļ, jūnijā Lionā Francijā plānotais tiešsaistē CF Europe AGM un kapacitātes stiprināšanas seminārs bija jāatceļ. Tomēr tas ir noticis 31. augustā tiešsaistē! CF Europe plāna stratēģijas 2020/2021.gadā: atbalsts CF dalīborganizācijām par piekļuvi CFTR modulātoriem, sadarbojoties ar Latvijas Cistiskās fibrozes, Grieķijas un Serbijas biedrībām...

Šogad 15. augustā, Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības juridiskā adresē Kaļķu ielā 1, Viesītē, Viesītes novadā, notiks Sabiedrības integrācijas fonda NVO konkursa projekta „Par stabilāku rītdienu” divu dienu izglītojošais seminārs CF pacientu vecākiem un biedrības biedriem ar CF pacientu ārstu un citu pārstāvju dalību. Seminārā plānota biedrības...

Ekskursijas dalībnieki būs Jēkabpils administratīvās teritorijas bērni no  sociāli mazaizsargātām grupām (ar īpašām vajadzībām, no maznodrošinātām, trūcīgām, sociālā riska, daudzbērnu ģimenēm vai kurās bērnu audzina viens no vecākiem ).  Dalībnieku vecums no 10 līdz 16 gadiem. Ekskursija ir paredzēta 30 bērniem, t.sk.: 8 bērni ar invaliditāti; ...

2020.gada 14.jūlijā, Ministru kabineta sēdē, apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību*, paredzot pakāpeniski uzsākt finansēt no valsts budžeta līdzekļiem enterālās** un parenterālās*** barošanas maisījumu pieaugušiem pacientiem. Šobrīd valsts apmaksā gan enterālo, gan parenterālo barošanu, pacientam uzturoties stacionārā, kā...

Pagājušā gadā ASV tapusī filma Five Feet Apart (2019) par divu ar CF slimu jauniešu attiecībām un viņu ikdienu slimnīcā, būs redzama Latvijā kanālā TV3 FILM 21.maijā plkst.20:00 nosaukums latviski "Piecu pēdu atstatumā" Stella ir gandrīz septiņpadsmit gadus veca … viņa ir "piesieta" pie sava...