Par mums

Mūsu mērķi
 • Aizstāvēt ģimeņu, kurās ir bērni un pieaugušie ar invaliditāti (tajā skaitā ar cistiskās fibrozes saslimšanu un invaliditāti( turpmāk CF ), viņu tiesības un likumīgās intereses;
 • Veicināt pozitīvu attieksmi pret bērnu un jauniešu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem (tajā skaitā ar CF saslimšanu un invaliditāti);
 • Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni un pieaugušie ar invaliditāti (tajā skaitā ar CF saslimšanu un invaliditāti);
 • Veicināt savstarpēju informācijas apmaiņu medicīnas, sociālajā un juridiskajā jomā starp bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti un viņu vecākiem (tajā skaitā ar CF saslimšanu un invaliditāti).
 • Realizēt vispusīgas rehabilitācijas programmas;
 • Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām;
 • Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu sabiedriskām un profesionālām organizācijām, to apvienībām un struktūrvienībām, valsts iestādēm, medicīniskām organizācijām un iestādēm, masu informācijas līdzekļiem, kā arī citām juridiskām personām, kas sekmē LCFB mērķu īstenošanu;
 • Organizēt labdarības pasākumus, seminārus, lekcijas, kultūras un atpūtas pasākumus, sporta aktivitātes;
 • Iestāties par nodarbinātības politikas izveidi cilvēkiem ar invaliditāti.
Mūsu mērķi
 • Sniegt atbalstu un veicināt savstarpēju informācijas apmaiņu starp bērniem un pieaugušajiem, kuriem konstatēta cistiskā fibroze;
 • Palīdzēt viens otram, dalītos savā pieredzē, kā arī iedvesmotu cīņai ar slimību, biedrība aicina atsaukties pacientus un viņu vecākus;
 • Sadarboties ar Valsts iestādēm, lai pacienti, kuri slimo ar cistisko fibrozi, saņemtu ārstēšanu un aprūpi, kas atbilst Eiropas savienībā pieņemtajām vadlīnijām;
 • Sadarboties ar labdarības organizācijām, lai uzlabotu mūsu pacientu ikdienu;