Labklājības ministres Ramonas Petravičas rosinātās izmaiņas likumdošanā par invaliditātes piešķiršanu uz mūžu ir rezultatīvas

Labklājības ministres Ramonas Petravičas rosinātās izmaiņas likumdošanā par invaliditātes piešķiršanu uz mūžu ir rezultatīvas

 

Pēc labklājības ministres Ramonas Petravičas iniciatīvas pagājušā gada nogalē valdības sēdē tika pieņemti noteikumi “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos “ Noteikumi par prognozējamas invaliditātes , invaliditātes un darbaspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību”, kas turpmāk deva tiesības Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai (VDEĀVK)  jau pirmajā invaliditātes ekspertīzē noteikt invaliditāti bez atkārtota invaliditātes ekspertīzes termiņa (uz mūžu) personām jebkurā vecumā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, kurām ir iestājušies slimības vai traumas radīti stabili un neatgriezeniski funkcionēšanas ierobežojumi, kas būtu par pamatu invaliditātei visa mūža garumā.

“Gadu desmitiem praktizēto netaisnību pret personām ar smagu invaliditāti, kurām tā bija regulāri un atkārtoti jāpierāda ārstu komisijai, bija iespējams novērst vien pāris mēnešos un bez papildus finanšu resursiem. Man ir grūti saprast, kā tas nākas, ka tik šķietami vienkāršā lietā gadiem netika rasts risinājums, “neizpratni pauž labklājības ministre Ramona Petraviča.

Saskaņā ar VDEĀVK datiem kopš normas stāšanās spēkā 2019. gada 6. decembrī līdz šī gada 13.janvārim invaliditāte bez atkārtota invaliditātes ekspertīzes termiņa (uz mūžu) ir noteikta 914 personām. Starp tām ir 153 personas, kurām invaliditātes ekspertīze veikta pirmreizēji un invaliditāte noteikta bez atkārtota invaliditātes ekspertīzes termiņa, kā arī 16 bērni, kuriem, sasniedzot 18 gadu vecumu, invaliditāte noteikta uzreiz, bez atkārtota invaliditātes ekspertīzes termiņa.

Tāpat starp minētajām 914 personām ir 177 personas, kuras vērsušās VDEĀVK, lai veiktu atkārotu invaliditātes ekspertīzi, un viņām noteikta invaliditāte bez atkārtota invaliditātes ekspertīzes termiņa. Pirms normas spēkā stāšanās šīm personām invaliditāte tiktu noteikta uz noteiktu termiņu un pēc noteikta laika būtu jāvēršas VDEĀVK, lai veiktu atkārtotu ekspertīzi.

2019.gada novembrī Latvijā bija 196 274 personas ar invaliditāti, no kurām 50% jau ir noteikta invaliditāte bez atkārtota invaliditātes ekspertīzes termiņa.

 

Informāciju sagatavoja:

Liesma Kalve, Labklājības ministres padomniece komunikācijas jautājumos,

67021548, liesma.kalve@lm.gov.lv