Biedrību, pašvaldību un valsts sektora pārstāvji pārrunā sadarbības iespējas

Biedrību, pašvaldību un valsts sektora pārstāvji pārrunā sadarbības iespējas

Viesītē pulcējās biedrību un pašvaldību pārstāvji no Jēkabpils un apkārtējiem novadiem, kā arī viesi no Rīgas, lai seminārā “NVO un valsts pārvaldes līdzdalība – efektīva sadarbība” pārrunātu nevalstisko organizāciju sadarbības iespējas ar vietvarām un valsts institūcijām. Dalībnieku vidū bija arī Saeimas deputāte, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas locekle Anda Čakša. Semināru organizēja Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība. “Vairāk un vairāk biedrība darbojas ne tikai valsts mērogā, bet arī novadu mērogā. Mēs redzam, kādi rezultāti sasniegti, kad notiek sadarbība ar valsts iestādēm. Redzam, ka tas ir ļoti nepieciešams – sanākt kopā un runāt, lai veidotu kopēju sadarbību,” saka Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības valdes priekšsēdētāja Alla Beļinska.

Tā kā biedrība ikdienā īsteno dažādus atbalsta pasākumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, arī seminārā tika pārrunātas problēmas, ar kurām saskaras tieši šīs iedzīvotāju grupas pārstāvji. Rīgas pilsētas pašvaldībā darbojas Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padome, kas nodrošina cilvēku ar īpašām vajadzībām interešu aizstāvību lēmumu pieņemšanas procesos. Par padomes darbību seminārā stāstīja padomes locekle Santa Survila.

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības vadītāja Alla Beļinska pasākuma laikā iesniedza klātesošajiem pašvaldību pārstāvjiem priekšlikumu par līdzīgas konsultatīvās padomes dibināšanu arī jaunveidojamajā Jēkabpils novada pašvaldībā. Priekšlikums paredz jaunajā vietvarā izveidot personu ar invaliditāti NVO konsultatīvo padomi. Ideju atbalsta gan cilvēki ar īpašām vajadzībām, gan vietvaru pārstāvji.

“Galvenais, lai no tās konsultatīvās padomes ir jēga, lai tie izvirzītie priekšlikumi, ko konsultatīvā padome apspriež un dod deputātiem, beigās tiktu ņemti vērā un lietoti. Ja šāda konsultatīvā padome tiešām tiks izveidota, arī es labprāt piedalītos un tur darbotos,” saka invalīdu apmācības un dienas centra “Ausma” vadītājs Valdis Strods.

“Es domāju, ka jāveido konsultatīvā padome, jo kā citādāk mēs uzzināsim par tām problēmām, kas skar nevalstiskās organizācijas, maznodrošinātos, cilvēkus ar invaliditāti un cilvēkus ar specifiskām vajadzībām,” savu viedokli pauž Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks. “Viņi vislabāk var pastāstīt, kur pilsētā vai laukos viņiem ir problēmas pārvietoties, kur nav kāda transporta utt… Ja tāda padome būtu, mēs arī uzklausītu šos cilvēkus un viņu ierosinājumus. Mēs to varētu ņemt vērā, arī veidojot budžetu.”

“Lai kāda būtu šī forma – vai konsultatīvā padome, vai kā citādāk, bet mēs noteikti atbalstīsim biedrību iniciatīvas un privātpersonu iniciatīvas, kas vērstas uz personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu,” savu pārliecību pauž Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola.

Nevalstiskajām organizācijām ir daudz labu ideju, no kurām daļa tiek īstenota arī dzīvē, bet nereti ceļā stājas nopietns šķērslis – finansējuma trūkums. Enerģiskā Alla Beļinska ar savu darbu ir pierādījusi, ka līdzekļus ir iespējams piesaistīt, ja vien ir labi sadarbības partneri un informācijas pieejamība. Tāds arī bija viens no semināra mērķiem – atgādināt par to, cik svarīgi ir dibināt kontaktus un sadarboties, kā arī informēt par veidiem, kā piesaistīt finansējumu.

Viens no finansējuma piesaistes veidiem ir rakstīt projektus, sadarbojoties ar biedrību “Lauku partnerība Sēlija”. Biedrības izpilddirektors – administratīvais vadītājs Gvido Liepiņš stāsta: “Mans izaicinājums ir popularizēt šo finansējuma pieejamību, jo es sakaros ar to, ka cilvēki nezina par šo atbalstu laukiem, kas domāts, lai cilvēki šeit varētu realizēt gan savas ekonomiskās, gan arī sociālās vajadzības. Protams, ka sapņiem ir jābūt. Ja tie ir, tad mēs palīdzam tos realizēt finansiāli.”

Katrs semināra dalībnieks guva kādu atziņu un vērtīgu informāciju, kas noderēs turpmākajā darbā.

Sandra Paegļkalne

Avots: www.Jekabpilslaiks.lv

Pasākumu finansiāli atbalsta sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.